สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศจากสภาฯ ผู้สมัครสอบความรู้ฯ​รอบที่ 1/2564 สามารถแจ้งความประสงค์ย้ายวันสอบออนไลน์รอบใหม่ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2564

Admin |  2021-07-05 16:04:20 |  1327 |  0 |  0 

ตามที่ทางคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ได้มีมติให้จัดสอบอีกครั้งในวันที่ 9, 10, 11 โดยได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อในห้องสอบ เข้าสอบในวันที่ดังนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
  ส่วนกลาง
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ **ที่ไม่สะดวกสอบในวันดังกล่าว** โปรดแจ้งความจำนงเพื่อระบุวันสอบตามที่ท่านสะดวกโดยสามารถเลือกได้ สองวัน ทางสภาฯ​จะดำเนินการจัดกลุ่มสอบและแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลที่ให้ไว้ในระบบสอบออนไลน์ต่อไปที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrv66xHb6aJCERxde1LU3GXTD1I7NeLNAnfbl9qh6M0DOtAA/viewform?usp=sf_link

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการ เรื่อง เลื่อนการสอบการความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯแพทย์.pdf ( Filesize : 74 KB )